Đăng Ký

  Bạn đã từng

  Thảo Minh Group sẽ căn cứ vào Công việc, Sở thích,Hành vi…mà tìm kiếm Đối tác phù hợp để KẾT NỐI với quý khách.


  VD 1: Quý khách cần bán bất động sản sẽ KẾT NỐI với người cần mua

  VD 2: Quý khách cần vay tiền sẽ KẾT NỐI với Ngân hàng/Công ty tài chính

  VD 3: Quý khách kinh doanh tạp hóa sẽ KẾT NỐI với các đơn vị cung cấp hàng hóa

  Hàng nghìn kết nối khác Tuyển dụng, Bảo hiểm, Du lịch…KẾT NỐI hoàn toàn miễn phí!